Toegankelijk voor iedereen, op eigen tempo

Toegankelijk

Wij willen dat iedereen de toegang krijgt tot de kennis en kunde van zelfverdediging. Zodat zij niet alleen zichzelf, maar ook hun naasten kunnen verdedigen. Met iedereen bedoelen wij ook echt iedereen: jong en oud, vrouwen en mannen, met en zonder beperkingen.

Mensen met rugproblemen, hernia, knieproblemen, CVS, fibromyalgie,.... krijgen technieken die zij zonder problemen kunnen uitvoeren die effectief zijn. Voor mensen met leerstoornissen, autisme, ...wordt de manier van lesgeven aangepast zodat zij optimaal de info kunnen opnemen.

Een beperking mag volgens onze filosofie, het nooit in de weg staan, dat je jezelf effectief kan verdedigen.

Op eigen tempo

In onze club zie je geen zichtbaar gradensysteem. Je kan aan de kledij de instructeur niet onderscheiden van de student.

Wij werken niet met verschillende kleuren van gordels.

Als we teruggaan naar de wortels van de krijgskunst zien we dat er toen ook geen zichtbare onderscheiding in graden was.

Iedereen is bezig met  het volgen van haar/zijn eigen pad. Als club ondersteunen wij elkaar hierin door te waken over onze goede sfeer.

Er zijn leerdoelen voor elke graad en examenmomenten, maar deze legt iedereen af op eigen tempo.